Wyślij CV

oferta archiwalna

 

For our Client, international distribution company, we are looking for the candidate for the position of:

CATEGORY MANAGER (non-food)

Workplace: Warsaw

Responsibilities :

 • Defining and implementation of buying and selling strategy
 • Acquiring new suppliers and negotiating contracts and conditions of cooperation
 • Sourcing and introduction of new products from foreign and domestic suppliers
 • Daily contact with key clients
 • Developing category(ies) and building the assortment
 • Cooperation with different department in a company (marketing, logistics)
 • Collecting and analysing of market information
 • Negotiating purchase prices and budget management
 • Expanding knowledge about products

Requirements:

 • 2 years’ experience in similar position
 • Experience in work with products dedicated for children / books / fabrics is an asset
 • Very strong negotiating and analytical skills
 • Experience in international trade
 • Proactive, open to learn, passionate, energetic, responsible
 • Good team players and ability to engaged with others
 • Ability “to think out the box”

Our Client offers:

 • Stable employment conditions on the basis on contract of employment
 • Attractive benefit package
 • Possibility to work in an international environment

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychWyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.