Wyślij CV

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy logistycznej, poszukujemy osoby na stanowisko:


DYREKTORA OPERACYJNEGO REGIONU

woj. mazowieckie


Zakres obowiązków:

 • zarządzanie procesami operacyjnymi w podległym subregionie
 • przygotowanie budżetu dla podległych jednostek oraz kontrola jego realizacji
 • analiza wyniku finansowego oraz wskaźników KPI
 • optymalizacja procesów operacyjnych oraz kosztów z tym związanych
 • kontrola i doskonalenie jakości świadczonych usług oraz wydajności pracy
 • inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań operacyjnych
 • wyznaczanie zadań, rozwijanie, wspieranie i motywowanie podległego zespołu

Wymagania:

 • min. 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku menedżerskim
 • min. 3 lata doświadczenia w branży logistycznej
 • orientacja w zagadnieniach finansowych, budżetowaniu oraz w podstawach prawa pracy
 • wykształcenie wyższe (preferowane o profilu ekonomicznym lub logistycznym)
 • język angielskim w stopniu dobrym 
 • dobrze rozwinięte umiejętności menedżerski
 • umiejętność budowania skutecznych strategii działania oraz doświadczenie w zarządzaniu projektowym
 • umiejętność analizy i logicznego wnioskowania
 • znajomość programu Excel
 • łatwość w dostosowaniu się do zmiany
 • samodzielność, dynamizm i mobilność
 • gotowość do wyjazdów służbowych w podległym regionie

Nasz klient oferuje:

 • wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników
 • niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy
 • bogaty pakiet socjalny

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@hrc.com.pl
W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychWyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.