Wyślij CV

DLA NASZEGO KLIENTA, DUŻEJ FIRMY O OGÓLNOPOLSKIM ZASIĘGU (obroty ponad 1MM rocznie), POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

OBOWIĄZKI:

 • Nadzorowanie pełnej księgowości spółki (centrala + oddziały)
 • Nadzorowanie pracy podległego zespołu (bezpośrednio: kierownicy działów księgowości + pośrednio pracownicy działów – kilkadziesiąt osób), podział obowiązków pomiędzy podległych pracowników
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami prawa i polityką spółki
 • Nadzór nad sporządzaniem prawidłowych sprawozdań finansowych wedle wymaganych standardów
 • Przygotowywanie niestandardowych sprawozdań na potrzeby zarządu oraz rady nadzorczej, instytucji zewnętrznych, banków
 • Śledzenie zmian w przepisach i ich bieżąca implementacja w dokumentach spółki
 • Współpraca z doradcą podatkowym oraz firmami audytorskimi
 • Występowanie w imieniu spółki o nietypowe interpretacje dotyczące finansów
 • Bieżąca, poprawna współpraca z pozostałymi działami firmy, opieka merytoryczna i konsultancka dla pozostałych menedżerów firmy w zakresie rozwiązań księgowych

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego (min. 5 lat) w dużej firmie o złożonej strukturze, doświadczenie w pracy w księgowości min. 10 lat
 •  Wyższe wykształcenie kierunkowe, uprawnienie biegłego rewidenta (niezbędne), uprawnienia do pełnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Bardzo dobre umiejętności menedżerskie – doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami podwładnych
 • Bardzo dobre umiejętności planowania i wyznaczania działań
 • Umiejętność doradzania innym w zakresie rozwiązań księgowych stosowanych w firmach
 • Rzetelność, skrupulatność, dobra znajomość języka angielskiego

Wyślij CV