Wyślij CV

For our Client, international bank operating in Poland, we are currently looking for a candidate for the position of:


JUNIOR AML ANALYST WITH GERMAN

(Warsaw)

 

RESPONSIBILITIES:

 • Research and analysis of AML/KYC elements
 • Investigation of corporate customers’ profiles
 • Analysis of gathered information
 • Evaluating AML/KYC information, writing recommendations
 • Performance of other tasks related to AML compliance
 • Participation in processes improvement


REQUIREMENTS:

 • Experience (1+ years) in banking industry
 • University degree in Economics, Business Administration, Law or similar
 • Fluent Polish, English and German - in speaking and writing
 • Analytical skills and high level of accuracy and attention to details
 • Ability to process large volumes of tasks under time constraints
 • Ability to adapt to rapid changes and deal with certain level of unknowns
 • Customer service skills
 • Team player with very good communication skills

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się podanym  adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.