Wyślij CV

Dla naszego klienta, firmy zajmującej się projektowaniem i instalowaniem systemów bezpieczeństwa, poszukujemy osoby na stanowisko:

KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

WROCŁAW

Obowiązki:

 • Kierowanie pracami budowlano-montażowymi na etapie realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa
 • Koordynowanie pracami brygad montażowych oraz podwykonawców
 • Nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót, zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną, harmonogramem, normami jakości, przepisami BHP i sztuką budowlaną 
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego 
 • Weryfikacja dokumentacji oraz zastosowanych rozwiązań 
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót 
 • Prowadzenie dokumentacji nadzorowanej inwestycji oraz sporządzanie dokumentacji powykonawcze
 • Odbiór robót od podwykonawców i przekazanie robót Inwestorowi
 • Rozliczenie wykonanej usługi i Instalatorów 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym 
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych 
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 • Doświadczenie w pracach instalacyjnych lub przy wdrożeniach i uruchomieniach systemów sterowania 
 • Posiadanie świadectw kwalifikacji E i D 
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Gotowość do wyjazdów służbowych 
 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania ludźmi
 • Umiejętność organizacji własnego czasu pracy
 • Odporność na sytuacje stresowe i umiejętność pracy pod presją czasu