Wyślij CV

                 Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy dystrybucyjnej poszukujemy osoby na stanowisko:

LOGISTYKA 

(możliwość pracy w trybie home office) 


Zakres obowiązków:

 • realizacja logistyki dostaw towarów  
 • ścisła współpraca z działami: Handlowymi, Obsługi Klienta i Finansowo-Księgowym oraz optymalizacja kosztów
 • budowanie i rozwój dobrych relacji z Klientami i dostawcami usług magazynowych/transportowych
 • współpraca z agencjami celnymi, urzędami celnymi i innymi podmiotami związanymi z importem/exportem towarów lub obrotem krajowym
 • rozliczanie i wprowadzanie faktur kosztowych/zakupowych do systemu
 • przyjmowanie, sprawdzanie i realizacja zamówień pod kątem spedycyjnym 
 • prowadzenie analiz, statystyk  oraz raportowanie do przełożonego 
 • koordynowanie i prowadzenie reklamacji 
 • prowadzenie miesięcznych statystyk unijnych INTRASTAT  
 • monitorowanie towarów wrażliwych w transporcie zgodnie z przepisami prawa


Wymagania:

 • doświadczania na podobnym stanowisku w obszarze logistyki i transportu w firmie handlowej zajmującej się sprzedażą surowców chemicznych (min. 2 lata)
 • wykształcenia wyższego  kierunkowego i posługiwania się językiem angielskim (min. B1)
 • dobrej znajomości rynku i przewoźników
 • efektywnej pracy, dobrej organizacji, odporności na stres i samodzielności
 • odpowiedzialności za powierzone zadania i dbałości o szczegóły
 • umiejętności szybkiego budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
 • zaangażowania, pracowitości, uczciwości i wysokiej kultury osobistej

Klient oferuje:

 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość pracy w trybie home office
 • bogaty pakiet szkoleń
 • rozbudowany program opieki medycznej dla pracownika i członków jego rodziny 
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • karta Benefit

Zachęcamy do aplikowania na adres: sylwiadziklinska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania