Wyślij CV

For our Client, leading global manufacturer of precision instruments, we are looking for:

Sales Administration Team Leader with German

location: Warsaw

Responsibilities:

 • Leading Sales Administration Team 
 • Hiring, on-boarding and training Team Members
 • Setting objectives, coaching, developing and motivating
 • Ensuring high quality and timeliness of the tasks delivered by a Team 
 • Track the performance of processes and services delivered
 • Prepare statistics and reports related to sales administration
 • Ensuring that processes and operating procedures are clearly defined and documented
 • Supporting and contributing to ongoing improvement of internal procedures and methods of work 
 • Effective cooperation with PUs, business partners/ business units

Position Requirements:

 • At least 2 years of experience on a similar position
 • Fluency in German
 • Very good knowledge of English 
 • Ability to manage complex tasks and projects with a Team
 • Well-developed people management skills
 • Very good communication skills
 • Focus on results
 • Knowledge of SAP or other ERP system
 • Experience in working in a global environment

Our Client offers:

 • Attractive benefit package (extended medical care, multisport card/multicafeteria program, wide scope of life insurance)
 • Stable employment conditions on the basis of contract of employment
 • Annual bonus
 • Flexible working hours
 • Home office
 • Language courses
 • Possibility to work in an international environment with a multicultural team with the possibility to use languages on daily basis
 • Chill-out area with game console
 • Fruity Wednesdays
 • Possibility to be a member of our healthy team including e.g. roller skates, football, board games, cycling or running

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: maksymilianmisiura@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.