Wyślij CV

For our Client, leading global manufacturer of precision instruments, we are looking for:

Sales and Marketing Analyst

location: Warsaw

Responsibilities:

 • Preparation of various analysis within Sales and Marketing area, for example: Sales Visits, eCommerce, Marketing Leads
 • Analyzing the available sales data and purchasing behavior data to propose ideas for marketing campaigns and sales initiatives
 • Preparation of marketing campaigns list by connecting various data sources (CRM, ERP, eCom, installed base, marketing attributes)
 • Collaborating with the central eCampaign and eCommerce teams to execute campaigns centrally
 • Monitoring the impact and results of campaigns and sharing results with Market Organization and Senior management

Position Requirements:

 • Master's degree in Marketing/ Finance/ Economics or similar area 
 • Fluency in English is a must
 • Excellent knowledge of MS Excel in a must
 • Minimum 1 year of experience in sales and/or marketing data analysis
 • Curiosity and excellent analytical skills
 • Good presentation skills (data, graphs, charts) to highlight key observations, correlations and key messages
 • Can-do attitude, proactivity and independence in action
 • Very good knowledge of MS-Office applications

Our Client offers:

 • Stable employment conditions on the basis of contract of employment
 • Attractive benefit package (medical care, multisport card/multicafeteria program, life insurance)
 • Language courses
 • Flexible working hours
 • Up to 5 days of home office per month
 • Chill-room
 • Fruity Wednesdays
 • Possibility to work in an international environment and to use languages on daily basis
 • Possibility to be a member of our Client’s Healthy team including e.g. roller skates, football, board games, cycling or running

Zachęcamy do aplikowania na adres: maksymilianmisiura@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.