Wyślij CV

For our Client, well known manufacturer of sheet metal working solutions, we are looking for:

SALES MANAGER

FOR SOUTH-EAST POLANDResponsibilities:

 • Responsible for sales of Laser Cutting Machines, Press Brakes, Punch Presses 
 • Preparation of technical and commercial offers as well as processing of orders
 • Looking for new clients and develop relationships with existing Customers
 • Development and implementation of sales strategies together with sales team and management
 • Observing and analyzing market and competition
 • Constructive cooperation with product management and headquarters
 • Closing deals


Requirements:

 • Technical background (by preference Mechatronics)
 • Good technical understanding as well as market and product knowledge - preferably in sheet metal working
 • Commercial skills on all levels (from cold acquisition to final order follow up)
 • Strong communication, negotiation of trade agreements
 • Punctual, good time managing, stress resistant
 • Good knowledge of English
 • Very good knowledge of MS Office products (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Dynamics)
 • The candidate shall work from a home office

Our Client offers:

 • Challenging work with high independence 
 • Very attractive bonus system 
 • Company cars (including private use)
 • Trainings

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.