Wyślij CV

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży FMCG, poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Analiz Fizyko - Chemicznych 

Miejsce pracy: okolice Kalisza

Umowa na zastępstwo na czas 1,5 roku


Zakres obowiązków:

 • Organizacja i optymalizacja pracy w laboratorium fizyko-chemicznym, nadzór nad realizacją wykonywania analiz zgodnie z obowiązującymi planami, prowadzenie dokumentacji z zakresu badań fizyko-chemicznych i przygotowanie planów badań. Analiza i interpretacja wyników badań fizyko- chemicznych. Aktywny udział w identyfikacji przyczyn źródłowych niezgodności i wsparcie procesu rozwiązywania problemów
 • Odpowiedzialność za zwalnianie surowców do produkcji oraz ocenę fizyko-chemiczną i organoleptyczną wyrobów gotowych
 • Prawidłowe i terminowe wykonanie analiz fizyko-chemicznych oraz nadawanie statusu jakościowego wyrobom gotowym
 • Odpowiedzialność za budowanie i rozwijanie podległego zespołu pracowników
 • Uczestnictwo w zapewnieniu jakości wyrobów poprzez: Opracowywanie informacji wspierającej proces decyzyjny, Wnioskowanie o wprowadzanie zmian w kontroli procesu, surowców, wyrobów i półproduktów, Analizowanie i omawianie trendów w badanych parametrach i reagowanie na odchylenia, Dostarczanie danych w procesach walidacyjnych, Czynny udział w procesie CA/PA

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (technologia żywności, chemia, biotechnologia lub pokrewne)
 • Znajomość jez. angielskiego min. B2
 • Preferowane doświadczenie w zakresie kontroli jakości, w podobnym charakterze, rok praktyki na stanowisku
 • Nastawienie na realizację celów i poszukiwanie nowych, optymalnych rozwiązań
 • Samodzielność, dynamika, drive
 • Umiejętność motywowania i angażowania ludzi

Nasz klient oferuje:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę w międzynarodowej firmie o uznanej marce, nastawionej na rozwój pracowników, ceniącej różnorodność i tolerancję w organizacji
 • Pakiet benefitów, w tym m.in. pakiet LuxMed, kartę Multisport oraz dofinansowanie do dojazdu do pracy 
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: dorotakowalska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.