Wyślij CV

Jesteśmy agencją doradztwa personalnego specjalizującą się w rekrutacjach na stanowiska średniego i wysokiego szczebla oraz specjalistyczne. Pracujemy w oparciu o metodę Direct Search, co pozwala na kompleksowe zbadanie rynku. W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kolejnej osoby do naszego zespołu na stanowisko:

TALENT ACQUISITION SPECIALIST / RESEARCHER

(miejsce pracy: siedziba firmy Grupa HRC S.A. ul. Leszno 8/1 w Warszawie)


Twoje przyszłe główne zadania:

 • Aktywne pozyskiwanie kandydatów metodą Direct Search
 • Wstępna selekcja kandydatur oraz ich telefoniczna weryfikacja
 • Wspieranie zespołu konsultantów na każdym etapie procesu rekrutacyjnego

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie w pracy w agencji doradztwa personalnego lub wewnętrznym dziale HR
 • Odpowiedzialność i zorientowanie na osiągnięcie celu
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza w kontach telefonicznych
 • Aktywność, kreatywność, wykazywanie inicjatywy 

Oferujemy:

 • Ciekawe wyzwania zawodowe i udział w zróżnicowanych projektach
 • Możliwość szerokiego poznania rynku
 • Pracę w kameralnym zespole i przyjemnej atmosferze

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania