Wyślij CV

For our client, an international company specializing in the production of specialized plant protection products, weare looking for:

TECHNICAL REPRESENTATIVE / AGRONOMIST

(Home Office, working area: South-East Poland)

RESPONSIBILITIES:

 • Provide technical advice to aid the farmer obtain the best solution possible
 • Advise on the use and handling of products
 • Advice on the new cultivation methods
 • Making crop forecasting on volume and acreage
 • Technical support for customer and taking part in sales and new client prospecting efforts
 • Various administrative activities

REQUIREMENTS:

 • Professional training: Agriculture/Horticulture/Agronomy Engineering Degree
 • Required Experience in: Soil Analysis interpretation, knowledge of local crops (soft fruits, fruit trees, vegetables,etc.)
 • 3 years of technical experience and knowledge of plant nutrition, soil chemistry, fertilization programs, soil analysisinterpretation
 • Availability to travel to different regions of the country

OUR CLIENT OFFERS:

 • Work in an international environment
 • Possibility to carrier development 
 • International training
 • Attractive salary

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: maksymilianmisiura@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.