Lp. Dane akcjonariusza Seria Liczba
akcji
Nominalna wartość 1 akcj Nominalna wartośc akcji Udział % w kapitale
1. PW Capital Limited spółka prawa cypryjskiego akcje serii A 5 250 000 0,10 zł 525 000,00 zł 61,76%
2. Akcje w obrocie publicznym (NewConnect) Free Float akcje serii B 1 000 000 0,10 zł 100 000,00 zł 11,76%
3. Waldemar Paturej akcje serii C 730 000 0,10 zł 73 000,00 zł 8,59%
4. Capital Partnership  Sp. z o.o. akcje serii C 1 520 000 0,10 zł 152 000,00 zł 17,88%
SUMA   A,B,C 8.500.000   850 000,00 zł 100,00%