Terminy publikacji raportów okresowych:  

 

  • Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2017 roku: 14 lutego 2018 r.
  • Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2018 roku: 14 maja 2018 r.
  • Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2018 roku: 10 sierpnia 201 8 r.
  • Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018 r.

 

Termin publikacji raportu rocznego:

Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 20 luty 2018 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 12.00