Terminy publikacji raportów okresowych: 

  • Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019 r.
  • Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2019 roku: 14 maja 2019 r.
  • Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2019 roku: 13 sierpnia 2019 r.
  • Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2019 roku: 14 listopada 2019 r.

Termin publikacji raportu rocznego:

  • Raport roczny jednostkowy za 2018 rok: 28 luty 2019 r.