Zarząd Spółki publikuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.