Consulting w procesie rekrutacji: Assessment Center /Development Center

Grupa HRC S.A stosuje wypracowaną przez lata, wielokrotnie usprawnianą metodę oceny kandydatów: Assessment Center / Development Center.

Jako jedna z najstarszych agencji doradztwa personalnego specjalizujących się w świadczeniu usług z zakresu HR i doboru pracowników, w swojej ofercie ma również realizację programów Assessment Center i Development Center. Zespół doświadczonych specjalistów każdorazowo opracowuje model oceny kwalifikacji i weryfikacji zawodowej na podstawie testów i profesjonalnych narzędzi. Nasze wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług Assessment Center / Development Center dla Klientów z różnorakich branż wskazuje na ogromną skuteczność w doborze pracowników.

Zalety przeprowadzania sesji Assessment Center / Development Center:

  • Usługa „szyta na miarę” - użyte narzędzia są za każdym razem dopasowywane do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Wysoka trafność oceny uczestników
  • Obiektywna i bezstronna ocena kompetencji
  • Testowa ocena psychologiczna przeprowadzona przez doświadczonych psychologów

Podczas sesji Assessment Center / Development Center ocenie podlegają kompetencje, czyli wiedza, umiejętności oraz postawy, niezbędne do efektywnego funkcjonowania w określonej roli zawodowej. Podobne projekty przeprowadzamy celem wyłonienia osób, które w obecnych warunkach biznesowych najefektywniej poradzą sobie ze sprawowaniem powierzonych obowiązków.

Wybór kompetencji podlegających ocenie jest na początku projektu szczegółowo omawiany z Klientem. Każda z kompetencji zostaje szczegółowo rozpisana na wskaźniki, a po przeprowadzonej sesji Assessment Center / Development Center oceniana w skali pięciostopniowej, zgodnie z zapisami zawartymi w skalach obserwacyjnych. Na początku projektu, w porozumieniu z Klientem, ustalany jest również pożądany poziom rozwoju każdej z kompetencji na określonym stanowisku, co umożliwia porównanie wyników otrzymanych przez konkretnego kandydata z oczekiwaniami Klienta.

Narzędzia wykorzystywane podczas Assessment Center / Development Center:

  • Zaprojektowane ćwiczenia indywidualne i grupowe (m.in. group discussion, „In-basket”, case study, role playing), dobrane odpowiednio do profilu zawodowego badanych osób
  • Testy psychometryczne przeprowadzone przez wykwalifikowanych Psychologów
  • Ustrukturyzowane wywiady przeprowadzone przez doświadczonych Konsultantów