Second Opinion

Grupa HRC proponuje Państwu nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie rekrutacji pracowników.
Świadczymy usługę SECOND OPINION, przygotowaną specjalnie na potrzebę Klientów, którzy sami przeprowadzili proces rekrutacji, a na końcowym jego etapie stanęli przed wyborem pomiędzy dwoma lub więcej kandydatami, którzy charakteryzują się takim samym doświadczeniem zawodowym i wydają się mieć podobne umiejętności.

W ramach usługi SECOND OPINION proponujemy Państwo przeprowadzenie przez konsultantów Grupy HRC specjalnie przygotowanej sesji testowo – oceniającej, dzięki której wybór zawęzi się do najlepszego kandydata.
W ramach usługi SECOND OPINION sprawdzone zostaną wybrane przez firmę i/lub zaproponowane przez konsultantów Grupy HRC kompetencje kandydatów do pracy, które są kluczowe do sprawowania finalnej funkcji.