Wyślij CV

AR Accountant with English

Key responsibilities:
•    Customer risk assessment and credit analysis
•    Timely and accurate cash allocation
•    Regular and effective cash collection on past due accounts
•    Work closely with Sales Department to ensure timely and accurate discrepan
•    Various reporting (cash estimation, provision for bad debt, DSO & DTO repor debtors)
•    Build and maintain good relationship with customers
•    Support management team in ad hoc queries/information requests
•    Assist in fulfilling the requirements of internal & external audits
•    Ensure compliance with all Company accounting policies & Internal Control

Requirements:

•  At least 2 years' experience within a similar role in SSC structures
•  Some experience in multi-country environment
•  Persistence and 'can do' attitude
•  Openness for new challenges and willingness to develop in SSC structures
•  Detail-oriented approach with a high level of accuracy and good analytical skills
•  Ability to handle multiple tasks and maintain professional under pressure
•  Strong team player attitude
•  Excellent skills in English both written & oral
•  Master Degree in Finance preferred

Our Client offers:

•  work in international company with high HR standards
•  long term cooperation with focus on a clear career path
•  private medical care
•  Multisport card

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: aleksandragorska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.