Executive search

Realizując projekty executive search używamy metody direct search, polegającej na bezpośrednim poszukiwaniach personelu na stanowiska najwyższego szczebla (zarząd, top management, stanowiska dyrektorskie).

Istotą projektów rekrutacyjnych opierających się o metodę direct search są działania typu head hunt (pol: łowienie głów, choć w Grupie HRC mówimy o poławianiu pereł), które stanowią najskuteczniejszą metodę doboru pracowników największego kalibru w procesie rekrutacji na poziomie top management. Nie dziwi więc fakt, że Direct Search jest aktualnie jedną z najczęściej stosowanych metod w procesie doboru najlepszych pracowników na najwyższe szczeble zarządzania w organizacji.

Direct Search umożliwia pozyskanie aktualnie zatrudnionych, wybitnych specjalistów z top managementu, którzy w najlepszym stopniu sprawdzą się w organizacji. 

Poławiając osoby pełniące najwyższe funkcje menedżerskie (executive level), w szczególny sposób dbamy o dyskrecję, fachowość oraz stosowne reprezentowanie Klienta.

Skuteczność metody Direct Search zawdzięczamy dogłębnej znajomości rynku, wiedzy merytorycznej oraz długoletniemu doświadczeniu Konsultantów. Wszystko to pozwala na łowienie najrzadszych na rynku pereł.

W celu upewnienia się o jak najwyższej wartości kompetencji kandydatów wyłonionych w procesie Executive Search, dodatkowo proponujemy rozszerzenie procesu rekrutacji o assessment center.