Projekty Unijne

Grupa HRC S.A. tworzy i realizuje projekty szkoleniowe i doradczo - szkoleniowe szyte ma miarę, które obejmują tematykę rozwoju kompetencji pracowników, złożonych procesów HR i ich innowacyjności, zarządzania wiedzą i wiekiem  w organizacji oraz tworzeniem wysoko efektywnych procesów wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach.

Nasz zespół posiada doświadczenie w tworzeniu i realizacji różnego typu projektów:

 • projektów miękkich (inwestycje w kapitał ludzki)
 • projektów szkoleniowych oraz szkoleniowo-doradczych
 • projektów otwartych i zamkniętych
 • projektów skierowanych do sektora MMŚP oraz do dużych firm
 • projektów regionalnych i centralnych

Dlaczego warto z nami pracować:

 • posiadamy aktualną specjalistyczną wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • doradzamy w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań IT wspomagających procesy HR
 • doradzamy w stosowaniu sprawdzonych narzędzi i metodologii oraz tworzymy narzędzia szyte na miarę
 • posiadamy wysoką pozycję na rynku doradztwa personalnego w Polsce
 • jesteśmy uznanym, rzetelnym i profesjonalnym realizatorem projektów unijnych wśród instytucji wdrażających projekty
 • gwarantujemy prawidłowe rozliczenie dotacji oraz 100% kwalifikowalność wydatków; eksperci  Grupy HRC S.A. na bieżąco analizują zmiany w dokumentach strategicznych i przepisach wykonawczych dotyczących programów pomocowych UE w Polsce
 • zapewniamy monitorowanie standardu prowadzonych szkoleń, bieżące monitorowaniu potrzeb szkoleniowych i szybkie reagowanie na zmiany rynkowe
 • wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie w przypadku sukcesu projektu - czyli otrzymania dofinansowania
 • klient nie ponosi ryzyka a w przypadku niepowodzenia (IP) nie ponosi też żadnych kosztów

W zakresie realizacji projektów unijnych EFS oferujemy:

 • przygotowanie wstępnych założeń projektowych: analiza potrzeb szkoleniowych, tworzenie programów szkoleniowych, przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku
 • opracowanie wniosku aplikacyjnego
 • zarządzanie projektem: prowadzenie dokumentacji projektowej, raportowanie, koordynowanie działań, rozliczanie wniosku, sporządzanie wniosków o płatność, monitoring oraz ewaluacja projektu
 • organizacja i prowadzenie doradztwa oraz szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalnych oraz biznesowych,
  a także szkoleń zawodowych - metodą e-learning, blended-learning oraz action-learning


Projekty w realizacji pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 • Nowy zawód dekorator/dekoratorka wyrobów cukierniczych - POKL.07.02.01-14-078/10
 • wSPINamy się na szczyty w biznesie - POKL.08.02.01-14-041/10
 • Miód i malina - POKL.08.01-14-562/10

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi konsultantami. Zapraszamy do współpracy.