Wyślij CV

For our Client, leading global manufacturer of precision instruments, we are looking for:

HR Service Delivery Specialist

location: Warsaw

Responsibilities:

 • Managing data in SAP HCM and other HR systems, ensuring highest data quality
 • Taking care of the HR administration, including: - contracts and work certificates - health & safety training - payroll preparation activities - employee’s personal files - time & attendance management
 • Administrating work permits and visas
 • Being 1st point of contact for employees and responding to queries in a timely manner
 • Participating in other HR projects
 • Managing HR Sharepoint to support HR process improvement

Position Requirements:

 • At least 2 years of relevant work experience in HR administration area
 • Experience in working with HR Systems including time & attendance
 • Very good knowledge of Polish labor law and Polish labor market
 • Very good knowledge of English
 • Excellent communication skills and strong customer focus
 • Attention to details, strong analytical and problem solving skills
 • Very good knowledge of MS Office (Excel, Word, Power Point)

Our Client offers:

 • Stable employment conditions on the basis on contract of employment
 • Competitive salary
 • Attractive benefit package (extended medical care with dental package, MultiSport Card/Cafeteria program, wide scope of life insurance, language courses)
 • Interesting and challenging career path in a successful leading multinational organization
 • Ability to work with the newest IT technology and solutions
 • Possibility to work in an international and global environment
 • Opportunity to work with multicultural team
 • Possibility to use English on daily basis
 • Buddy Program, Fruity Wednesdays
 • Possibility to be a member of healthy team including: roller skates, football, volleyball, cycling or running

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: maksymilianmisiura@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.