Wyślij CV

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy działającej w zakresie systemów HVAC poszukujemy osoby na stanowisko:

INŻYNIERA SPRZEDAŻY
 

Miejce pracy: Bydgoszcz (możliwość pracy w trybie home office)

Zakres obowiązków:

 • sprzedaż produktów w powierzonym regionie (woj. kujawsko-pomorskie)

 • utrzymanie i rozwój sieci dystrybucyjnej

 • pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych poprzez aktywną współpracę z projektantami, inwestorami, generalnymi wykonawcami i architektami

 • doradztwo techniczne tj. dobór urządzeń i kompleksowych rozwiązań HVAC oraz wsparcie procesu projektowego

 

Wymagania:

 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w branży HVAC

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane specjalizacje to: klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja)

 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych w powierzonym terenie

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym (B1 lub B2 w skali CEF, mile widziane udokumentowanie testem TOEIC)

 • samodzielność w zakresie zarządzania prowadzonymi projektami

 • dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji różnorodnych działań

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów zawodowych

 • chęć podejmowania nowych wyzwań

 • przestrzeganie ustalonych reguł oraz zasad etyki w biznesie 

 • prawo jazdy kat. B

 

Nasz klient oferuje:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie o uznanej renomie

 • zatrudnienie na umowę o pracę oraz długofalowy rozwój zawodowy

 • przyjazne środowisko pracy i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • wszystkie narzędzia pracy potrzebne do wykonywania powierzonych zadań

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: dorotakowalska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.