Wyślij CV

For our client, international renewable energy industry company, we are looking for the candidate for the position of:

SALES MANAGER B2B

Workplace: Warsaw


Responsibilities:

 • Creation the best SME target customer base
 • Looking for new clients and develop relationships with existing customers
 • Observing and analyzing market and competition
 • Making the solar solutions offers
 • Concluding the sale

Requirements: 

 • University degree (prefer technical background)
 • 3 year of successful experience in sales on the energy market
 • Good English and native Polish
 • Punctual, good time managing, stress resistant
 • B category driving license

Our Client offers:

 • Competitive pay and great, unique variety of benefits
 • A network for sharing knowledge and best  from different sectors and countries
 • Career opportunities within the international businesses

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: annaiwanska@hrc.com.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, NIP 951-19-49-454, REGON 016099664, kapitał zakładowy 850 000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem http://www.hrc.com.pl/pl/obowiazekinformacyjny/46 , w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.