Change language
Co nas wyróżnia
Reprezentacja

Reprezentacja w sprawach sądowych i pozasądowych

Zapobieganie

Zapobieganie sporom i konfliktom

Doświadczenie

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie

Wszechstronność

Doradzamy klientom i wspieramy ich w wielu obszarach

Prawo pracy

Masz pytania?

Masz pytania? Nie wahaj się z nami skontaktować! Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i udzielić Ci niezbędnej pomocy.

Skontaktuj się z nami

Prawo pracy z Grupą HRC

W ramach współpracy Grupy HRC z Kancelarią Paturej od wielu lat świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.


Nasza specjalizacja obejmuje również ubezpieczenia społeczne oraz legalizację pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce. W imieniu naszych klientów rozwiązujemy spory sądowe z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.


W ramach świadczenia usług, dzięki ścisłej współpracy z innymi zespołami zarówno Grupy HRC jak i kancelarii prawnej, dostarczamy rozwiązania kompleksowe, uwzględniające nie tylko kwestie związane z zarządzaniem pracowniczym, ale także związane z nimi zagadnienia prawa cywilnego, korporacyjnego, podatkowego czy karnego.

Obszar działania

Doradzamy klientom i wspieramy ich w wielu obszarach prawa pracy

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawno-biznesowym w obszarze prawa pracy. Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, świadczymy usługi doradcze, wspierając naszych klientów we wszelkich kwestiach związanych z relacjami pracowniczymi oraz zarządzaniem personelem.

Szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.

Celem przedstawionych niżej usług jest zapewnienie klientowi odpowiedniej wiedzy i wsparcia prawno-biznesowego w zakresie prawa pracy, aby móc skutecznie zarządzać relacjami pracowniczymi i uniknąć ewentualnych sporów lub konfliktów.

Struktura zatrudnienia

Odpowiadamy za nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, m.in. negocjacje, zatrudnianie kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników oraz tzw. „trudne zwolnienia” pracowników wysokiego szczebla.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, outsourcing pracowników.

Elastyczne formy zatrudnienia

Praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne

Spory sądowe

Rozwiązujemy spory przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, pakietów socjalnych.

Zarządzanie ryzykiem

Due diligence, forensic audits, postępowania wyjaśniające z elementami karnymi w przypadku naruszeń pracowników.

Wewnętrzne polityki i kodeksy

Regulaminy pracy i wynagradzania, kodeksy etyczne, polityki antydyskryminacyjne, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie.

Świadczenia i systemy wynagradzania

Systemy wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników różnych szczebli.

Monitoring i ochrona prywatności pracowników

Nagrywanie, kontrola skrzynek e-mail oraz portali społecznościowych.

Mobbing i ochrona dóbr

Prawo pracy w odniesieniu do mobbingu oraz ochrony dóbr osobistych.

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w obrębie zatrudnienia i w stosunkach cywilnoprawnych (członkowie zarządu, zleceniobiorcy), w tym w szczególności w zakresie wynagradzania i prawa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ochrona danych osobowych

Prawo pracy w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Relacje ze związkami zawodowymi

Zakres działań obejmuje negocjacje, porozumienia i układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe, strajki.

Rady pracowników

Rady i przedstawiciele pracowników, obowiązki informacyjne i konsultacyjne.

Sprawy pracownicze - spółki europejskie

Sprawy pracownicze związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek europejskich – porozumienia, specjalne zespoły negocjacyjne, europejskie rady zakładowe.

Wypadki przy pracy

Działania w zakresie wypadków przy pracy (postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników).

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Działania w zakresie wypadków przy pracy (postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników).

Ubezpieczenia społeczne

Szeroki zakres działań na obszarze ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia społeczne obywateli państw trzecich o różnym statusie w Polsce, na terytorium UE i innych krajów.

Legalizacja pracy i pobytu obywateli

Legalizacja pracy oraz pobytu obywateli państw trzecich, w tym członków zarządu i pracowników misji dyplomatycznych i konsularnych, kościołów i związków wyznaniowych w Polsce i Unii Europejskiej – zezwolenia na pracę, wizy, karty pobytu.

Prowadzenie sporów z właściwymi organami

Działania w zakresie prowadzenia sporów w obrębie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, m.in. postępowania o wydalenie z kraju.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawo pracy w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia

Szkolenia z zakresu spraw pracowniczych

Certyfikacja i działalność agencji zatrudnienia.

Kontakt

Współpraca w zakresie prawa pracy

Zależnie od potrzeb, wybierz odpowiadającą Ci formę kontaktu i skontaktuj się z nami.

Adres
Leszno 8, 01-192 Warszawa

Inne usługi