Change language

Spółka GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie powstała 9 grudnia 2010 r. z przekształcenia Human Resources Consulting Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Spółka Human Resources Consulting Sp. z o.o. została założona w dniu 5 sierpnia 1999 r.

Nasza działalność od samego początku istnienia skoncentrowana jest na świadczeniu usług związanych z poszukiwaniem pracowników, w tym na stanowiska menadżerskie (head hunting), usług pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego oraz konsultingu HR w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi  (assessment center, development center, doradztwo organizacyjne). Swoje usługi świadczymy zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.

Posiadamy status Agencji Zatrudnienia i certyfikat w zakresie doradztwa personalnego
(nr w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia: 1991).

Naszym celem strategicznym  jest zbudowanie podmiotu gospodarczego, który ze względu na skalę działalności oraz jakość świadczonych usług, będzie liderem rynków na których postanowi działać w dziedzinie rekrutacji i executive recruitment oraz w konsultingu HR czyli w obszarach ekskluzywnych, w których uzyskuje wysokie marże. Nasza strategia rozwoju zakłada systematyczny wzrost skali działalności i zwiększanie udziału w krajowym rynku usług rekrutacyjnych oraz konsultingu HR.

Nasze dane rejestrowe:

Grupa HRC Spółka Akcyjna
Adres siedziby:  ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
NIP: 9511949454
REGON: 016099664

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000372596
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, opłacony w całości

Animator akcji:

NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

  • Nowy Świat 64
    00-357 Warszawa
    Polska
  • +48 222 019 750
    +48 534 203 498
  • company@nwai.pl