Change language

Zgromadzenia odbyte w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 kwietnia 2024 r. 

Zgromadzenia odbyte w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2023 r. 

Zgromadzenia odbyte w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zgromadzenia odbyte w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 czerwca 2021 r.

Zgromadzenia odbyte w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r. 

Nadzwyczajne WZwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r.alne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 września 2020 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwiołane na dzień 30 września 2020 r. (po przerwie)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 października 2020 r. (po przerwie)