Change language

Terminy publikacji raportów okresowych:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14 lutego 2024 roku
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku

Termin publikacji raportu rocznego:

• raport roczny za 2023 r. – 22 lutego 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się 16 kwietnia 2024.